Interventies cliënt

Medewerkers die in het uitoefenen van hun werk beperkingen ervaren door fysieke problemen kunnen bij Impuls terecht voor diverse vormen van begeleiding en advies:

Spreekuur op locatie

De fysiotherapeuten van Impuls kunnen medewerkers met fysieke problemen op locatie begeleiden. Op deze manier kan het proces rond herstel gestuurd worden.

Programma’s bij nek-, schouder- en armklachten

In het ontstaan van nek-, schouder- en armklachten spelen vaak meerdere aspecten een rol, zoals de inrichting van de werkplek, werkdruk, op tijd pauzeren, stress, de werkhouding, de lichamelijke conditie etc. Om deze klachten adequaat te behandelen blijkt aandacht voor al deze aspecten noodzakelijk. In het programma dat Impuls biedt, wordt naast een directe afname van de klachten ook gestreefd naar het voorkomen van klachten op lange termijn.

Programma’s bij rugklachten

Eenzijdige belasting in combinatie met een verkeerde werkwijze veroorzaken bij werknemers veelvuldig rugklachten. Door het volgen van een individuele scholing en fysieke training leert de deelnemer de belasting in het werk en zijn eigen belastbaarheid beter op elkaar af te stemmen. Vaak wordt ook aandacht besteed aan een verantwoorde opbouw van de re-integratie. Klachten kunnen hierdoor worden verminderd en in de toekomst worden voorkomen.

Programma’s bij knieklachten

Bij aanwezigheid van knieklachten kan de inzetbaarheid voor verschillende functies duidelijk beperkt zijn. Bij het herstel van knieklachten blijkt de spierfunctie een belangrijke rol te spelen. Spieren die in goede conditie zijn kunnen ervoor zorgdragen dat de klachten afnemen en men hierdoor beter in staat is het werk uit te oefenen.Het doel van het trainingsprogramma is de knieklachten te verminderen door de spierfunctie en het algemene uithoudingsvermogen te optimaliseren. Door het verhogen van de belastbaarheid is de betrokkene beter in staat het werk uit te voeren.

Reconditioneringsprogramma

Lichamelijke klachten, stressklachten en hoog verzuim zijn meestal uitingen van een verstoorde balans tussen belasting en belastbaarheid. Aandacht aan de belasting in werk en privé-situaties is daarom van wezenlijk belang. Daarnaast is het zinvol om de kracht en conditie op peil te brengen om het verloren evenwicht te herstellen. Reconditionering (medische fitness) heeft tot doel de balans in belasting en belastbaarheid te herstellen en te komen tot duurzame re-integratie. Deze interventie wordt door Impuls veelvuldig ingezet als onderdeel van een totaal re-integratieplan.

Behandelingen fysiotherapie

Voor onze behandelingen fysiotherapie verwijzen we graag naar het onderdeel Fysiotherapie.