Re-integratie

Impuls biedt onderzoek en interventies die gericht zijn op het verkrijgen van een goede balans in belasting en belastbaarheid van werknemers. Onze diensten zijn gericht op zowel individuen als groepen in organisaties.

De re-integratiediensten van Impuls richten zich op:

Onderzoek van client

Bij verzuim door lichamelijke klachten is het van belang de problematiek helder in beeld te brengen. Impuls maakt hierbij gebruik van verschillende onderzoeksmethodes.
Deze zijn gericht op de belastbaarheid, werkwijze van de cliënt en op de werksituatie. We stellen een plan op gebaseerd op de inventarisatie. De uitvoering van de interventies moet leiden tot stimuleren van het herstel en tot stand brengen van duurzame re-integratie.

De verschillende soorten onderzoek zijn:

Onderzoek voor organisaties

Verschillende functies kenmerken zich door een hoge lichamelijke belasting. Tillen, duwen, trekken en werken in ongunstige houdingen leveren het risico op lichamelijke klachten. Met name lage rugklachten en nek-/schouder-/armklachten komen veel voor bij lichamelijk belastende functies. Gerichte en structurele aandacht voor het verminderen van ongunstig fysieke belasting is van belang bij het voorkomen van lichamelijke klachten. Het inventariseren van klachten bij personeel en inzicht krijgen in de risicofactoren is een eerste stap. Door het uitvoeren van een PMO Lichamelijke belasting biedt Impuls de mogelijkheid hiermee een start te maken.

Interventies voor cliënt

Het planmatig re-integreren van personeel met lichamelijke klachten krijgt steeds meer aandacht. Met name bij regelmatig terugkerende klachten en wanneer er een relatie bestaat met de werkzaamheden die worden verricht. Het is in het belang van alle partijen de werknemer zodanig te begeleiden dat hij spoedig herstelt.

Impuls legt de basis voor een geslaagde re-integratie door een zorgvuldig onderzoek. Vervolgens bieden we een traject aan en coördineren het zorgproces van medewerkers. Kenmerk van de aanpak is het stapsgewijs opbouwen van de belastbaarheid, het geven van inzicht in eigen handelen en werken aan zelfsturing. We houden contact met bedrijfsarts, huisarts en andere betrokkenen om het traject optimaal te laten verlopen.
De verschillende interventies zijn:

Interventies voor organisaties

Impuls is voorstander van preventie van fysieke klachten en kan uw organisatie goed adviseren over het voeren van beleid fysieke belasting. Impuls biedt ook groepsgerichte trainingen. Hiermee lichten we medewerkers voor over risico’s, het ontstaan van klachten en vooral over een gezonde manier van werken. Deze cursussen zijn zeer geschikt om een draagvlak voor preventief handelen tot stand te brengen. Impuls heeft ervaring met zeer veel verschillende arbeidssituaties.