Werkplekonderzoek

Preventie van lichamelijke problemen als rug-, nek- of schouderklachten begint met het optimaal inrichten van de werkplek. Ergonomisch onderzoek vormt dan ook de basis voor onze preventieve activiteiten.

U kunt hier de tekst in een PDF downloaden: Werkplekonderzoek

Doel

Een werkplekonderzoek heeft tot doel te analy-seren of de werkplek dusdanig is ingericht dat de werknemer minimaal gezondheidsrisico loopt. De adviezen zullen moeten leiden tot een concrete verbetering van de werksituatie.

Werkplekonderzoek in de praktijk

• bedrijfsbezoek
Een ergonoom van Impuls komt de werksituatie bekijken. Hij ziet uw medewerker in de praktijk aan de slag en beoordeelt de ergonomische situatie. Een gesprek met de werknemer geeft aanvullende informatie om tot een duidelijk beeld te komen.

• verslag
De bevindingen naar aanleiding van het werkplekonderzoek zetten we voor u op papier. Concrete aanbevelingen worden op een rij gezet. Ook overzichten van leveranciers op het gebied van meubilair, hulpmiddelen of apparatuur kunnen we aanleveren. Eventueel kunnen we de bevindingen uit het onderzoek mondeling toelichten.

• vervolg
Graag houden we met u contact over de vorderingen en effecten van de voorgestelde verbeteringen. Het is belangrijk te zorgen dat de aanpassingen in een duidelijk tijdschema plaatsvinden en het effect wordt getoetst. Hierdoor worden de nadelige gevolgen van de knelpunten zo veel mogelijk beperkt.

Resultaten

Effecten van ergonomische aanpassingen zijn vaak in harde cijfers aangetoond. Literatuurgegevens van onderzoeksinstellingen als het TNO wijzen consequent op positieve kosten-baten analyses.

Organisatie

Het onderzoek vindt plaats in het bedrijf. We doen dit altijd terwijl de betreffende medewerker aanwezig is. Dit levert de beste resultaten op. Het onderzoek ter plaatse neemt meestal een half uur tot een uur per werkplek in beslag.