Revalidatie

Heeft u ondanks eerdere behandelingen te kampen met langdurige pijnklachten, mogelijk in combinatie met langdurige vermoeidheidsklachten of gevoelens van onzekerheid? Merkt u dat deze klachten veel invloed hebben op hoe u zich voelt? Bent u daardoor de sturing over uw gezondheid en deelname aan werk en maatschappij kwijt? Overweeg dan een revalidatietraject bij Impuls.

Revalidatie-instelling

Revalidatie Impuls is sinds november 2017 een door het ministerie van volksgezondheid erkende zelfstandige revalidatie-instelling. Vanaf 2010 heeft Impuls ervaring met het begeleiden van revalidatie trajecten.

Visie

Revalidatie bij Impuls gaat om het zelf leren managen van gezondheid en gedrag, op de korte en lange termijn. De nadruk ligt hierbij op het omgaan met klachten, het verbeteren van de fysieke en mentale belastbaarheid en het opbouwen en terugkeren naar maatschappelijk functioneren. Bezig zijn met wat iemand zinvol vindt, betaald of onbetaald, vinden we erg belangrijk voor het herstel. Voor een geslaagde revalidatie is een gevoel van zingeving en maatschappelijke participatie daarom sterk van belang. In het traject besteden we daarom veel aandacht aan het opbouwen van activiteiten thuis en op het werk.
De visie van Impuls sluit aan bij het behandelkader pijnrevalidatie van Revalidatie Nederland.

Zorgverzekering vergoedt het traject

Als u een verwijzing hebt van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist dan vergoedt de zorgverzekeraar soms het algemeen de kosten. Hiervoor moet altijd een machtiging worden aangevraagd. Wel worden de kosten van de eigen verplichte bijdrage verrekend. Soms wordt een bijdrage van de werkgever gevraagd. Hoe de vergoeding precies is geregeld leest u hier. Neemt u zeker contact met ons op als u hierover vragen heeft.

Behandelteam

U wordt begeleid door een samenwerkend team van professionals, onder de verantwoordelijkheid van een revalidatiearts. Naast de revalidatiearts zijn fysiotherapeuten, psychologen en bewegingsdeskundigen bij uw revalidatie betrokken.

Behandeldoelen

De behandeldoelen worden samen met u vastgesteld. De doelen richten zich op het verbeteren van de fysieke en mentale belastbaarheid en het daardoor weer maatschappelijk kunnen functioneren; op arbeidzaam vlak, maar ook in de privé en sociale omgeving.
Impuls adviseert u in het traject over wanneer en hoe u op de beste manier uw maatschappelijke activiteiten kunt starten.

Behandelduur

Gemiddeld vraagt een behandeling een tijdsinvestering van 5 tot 10 uur per week, gedurende 16 weken.

Resultaten

De resultaten van de revalidatieprogramma’s worden uitgebreid geëvalueerd. De effecten zijn zeer positief. Bij Impuls blijkt dat onder andere uit een hoge waardering van de programma’s door de deelnemers.

Kennismakingsgesprek

Als u meer wilt weten over de inhoud van ons revalidatieprogramma kunt u ons bellen of mailen voor een vrijblijvend, kosteloos kennismakingsgesprek. Kijk hiervoor op de pagina Contact. We bekijken in het kennismakingsgesprek of u op basis van uw klachten en situatie in aanmerking komt voor het behandelprogramma.

Wachttijden

Wij doen er alles aan om de wachttijden zo kort mogelijk te houden. De wachttijden op dit moment zijn:

Kennismakingsgesprek: enkele werkdagen

Intake: 6 weken na kennismaking

Start traject: 6-7 weken na kennismaking