Onderzoek cliënt

Bij verzuim door lichamelijke klachten is het van belang de problematiek helder in beeld te brengen. Impuls maakt hierbij gebruik van verschillende onderzoeksmethodes. Deze zijn gericht op de belastbaarheid, werkwijze van de cliënt en op de werksituatie. We stellen een plan op gebaseerd op de inventarisatie. De uitvoering van de interventies moet leiden tot stimuleren van het herstel en tot stand brengen van duurzame re-integratie.

De verschillende onderzoeken zijn:

Klachtengericht onderzoek

Een klachtengericht onderzoek wordt ingezet om de aard van de klachten, de oorzaken en de mogelijke invloed van de werkzaamheden hierop in kaart te brengen. Bovendien wordt onderzocht in hoeverre betrokkene inzicht heeft in de oorzaak van de klachten en de rol die het eigen gedrag hierin speelt. Als alle aspecten in beeld zijn gebracht wordt een plan van aanpak opgesteld. De uitvoering van het plan moet leiden tot stimuleren van het herstel en een duurzame re-integratie.

Functionele Capaciteit Evaluatie

FCE biedt de mogelijkheid voor een objectieve waardering van de functionele capaciteit van een persoon in relatie tot de werkbelasting. Het doel van het uitvoeren van een FCE is het verschaffen van een advies over de functionele capaciteit van een werknemer. Dit advies kan betrekking hebben op:

  1. De mate van algemene arbeidsgeschiktheid of – ongeschiktheid;
  2. De lichamelijke geschiktheid voor een bepaalde functie;
  3. De voortgang van een revalidatieprogramma;
  4. Voorwaarden voor of aanpassingen van de werkplek.

Werkplekonderzoek

Preventie van lichamelijke problemen als rug-, nek- of schouderklachten begint met het optimaal inrichten van de werkplek. Ergonomisch onderzoek vormt dan ook de basis voor onze preventieve activiteiten. Tijdens een werkplekonderzoek wordt geanalyseerd of de werkplek dusdanig is ingericht dat de werknemer minimaal gezondheidsrisico loopt. De adviezen zullen moeten leiden tot een concrete verbetering van de werksituatie.

Werkplekonderzoek met spierspanningmeting

In het ontstaan van overbelastingklachten spelen vaak meerdere aspecten een rol. De inrichting van de werkplek, werkdruk, onvoldoende pauzeren, stress etc. heeft een belangrijke invloed. Vaak vertalen deze aspecten zich in een gespannen houding tijdens het werken. Vooral het optrekken van de schouders is hier een bekend voorbeeld van. Door zowel aandacht te besteden aan de werkplekinrichting als aan het ontspannen leren werken kan escalatie van beginnende klachten voorkomen worden.
De persoon wordt met twee elektroden aangesloten op de spierspanningapparatuur. Deze elektroden geven signalen door waarbij op een beeldscherm de spierspanning zichtbaar wordt. Hierdoor kan de betrokkene zien of er sprake is van onnodige of ongunstige spanning in het lichaam. Het gebruik van de spierspanningsapparatuur biedt goede mogelijkheden om instructie te geven.