Missie en visie

Impuls heeft zich als taak gesteld om de inzetbaarheid van medewerkers in hun werk te vergroten. We steunen bedrijven in hun ontwikkeling van het ‘genezen’ van fysieke klachten van medewerkers naar het voorkomen van deze klachten. We richten ons in eerste instantie dus op het voorkomen van fysieke klachten ten gevolge van activiteiten op het werk.

Daarnaast vormt het begeleiden van mensen met werkgerelateerde klachten een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van Impuls. In onze trajecten streven we ernaar bij betrokkene een juist evenwicht tussen belasting en belastbaarheid te bereiken. Het gedrag van de medewerker speelt hierin een centrale rol. We helpen mensen een nieuw evenwicht te vinden en motiveren ze om actief de verantwoordelijkheid voor hun welbevinden te nemen. Volgens een door Impuls ontwikkeld case-managementmodel organiseren wij met de juiste timing passende zorg bij klachten van het houdings- en bewegingsapparaat. Dit leidt tot een optimaal resultaat voor de cliënt.

Sinds 2010 biedt Impuls multi-disciplinaire poliklinische revalidatietrajecten voor mensen met mensen met langdurige mentale en/of fysieke problematiek. Impuls is een expertise-centrum dat revalidatietrajecten uitvoert die voldoen aan de eisen van het Behandelkader Pijnrevalidatie en de zorgverzekeraars. De visie van Impuls sluit hierbij aan bij de visie van het Behandelkader Pijnrevalidatie:

’Bij de revalidatiegeneeskundige diagnostiek en behandeling van mensen met pijnproblematiek wordt uitgegaan van het biopsychosociale model: het biopsychosociale model noemt drie factoren die van invloed zijn op de pijnklachten en (ervaren) beperkingen, namelijk biologische (lichamelijke), psychische (mentale) en sociale (omgevings)factoren. Bij kortdurende pijn gaat het vooral om biologische factoren. Bij langdurige pijn en bij de beperkingen die dan kunnen ontstaan in de dagelijks activiteiten, hebben psychische en/of sociale factoren invloed op pijnbeleving en (ervaren niveau van) functioneren.”