Kosten

Vergoeding Impuls revalidatiebehandeling

De revalidatiezorg valt onder de basisverzekering. Een contract tussen zorgverzekeraar en Revalidatie Impuls is hiervoor geen voorwaarde. U heeft dus geen aanvullende verzekering of speciale voorwaarden nodig om onze behandeling vergoed te krijgen. De hoogte van de vergoeding hangt af van uw type basisverzekering. Wanneer de zorgverzekeraar niet alle kosten vergoedt, brengen wij deze overige kosten niet bij u in rekening.

Alle zorgverzekeraars willen de financiële afhandeling via de patiënt regelen. Daarom sturen we u de rekening. U moet de rekening dan bij de zorgverzekeraar indienen. Het bedrag wordt dan naar u gestort en u stort het weer door naar Revalidatie Impuls. Indien u vragen heeft over de vergoedingen, kunt u telefonisch bij ons terecht, of u kunt dit bespreken tijdens uw eerste afspraak bij Revalidatie Impuls.

De maximumtarieven voor revalidatiebehandelingen zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Wij hebben daar geen invloed op. De tarieven die de NZa heeft vastgesteld zijn ingedeeld in groepen, de diagnosebehandelcombinaties (DBC’s).

Wat is een DBC?

Een Diagnose Behandel Combinatie (DBC) is het geheel van alle zorgactiviteiten die nodig zijn om u te behandelen. Dit begint bij de diagnostiek en eindigt na de eindevaluatie. Elk specialisme kent zijn eigen set van DBC‘s. Binnen Revalidatie Impuls krijgt u uitsluitend te maken met DBC‘s die betrekking hebben op “poliklinische revalidatiebehandeling (PRB)”, een onderdeel dat thuis hoort bij het specialisme Revalidatiegeneeskunde.

Hoe wordt de prijs van een DBC bepaald?

In de Revalidatiegeneeskunde wordt u behandeld door verschillende soorten zorgprofessionals. Toch wordt er voor de bepaling van de DBC geen verschil tussen hen gemaakt. Een PRB DBC is opgebouwd uit een totaal aantal behandeluren, ongeacht door welke zorgverlener deze zijn uitgevoerd. Met de bepaling van de prijs is hiermee namelijk al rekening gehouden. Nagenoeg al deze uren zijn directe uren, waarbij u rechtsreeks contact heeft met een van onze behandelaars.

Opbouw DBC

Het DBC tarief is ingedeeld in klassen met elk een bepaalde bandbreedte aan uren: bijvoorbeeld de klasse 49 uur t/m 129 uur. Het exacte aantal uren van uw behandeling maakt daarbij niet uit. Zo is het tarief voor een behandeling van 85 uur gelijk aan dat van 125 uur en voor een behandeling van 19 uur geldt een gelijk tarief als voor 49 uur. Een DBC wordt pas gefactureerd als de behandeling is afgesloten.

Wie bepaalt de prijs van een DBC?

Het Ministerie van VWS heeft samen met de zorginstituten voor elke DBC een tarief vastgesteld. In dit tarief zijn niet alleen de directe kosten van de zorgverleners verwerkt, maar ook alle indirecte kosten van het zorginstituut. Denk hierbij bv. aan huisvesting, administratie, ICT, maar ook aan de noodzakelijke opleidingen en wetenschappelijk onderzoek. Het tarief wordt bepaald op basis van de gemiddelde kosten van al die instituten, verdeeld over alle patiënten met eenzelfde behandeling als u.

Eigen risico

Zoals bij alle specialistische zorg is op de vergoeding van de Impuls behandeling de eigen risico regeling van toepassing. Er kan door uw zorgverzekeraar dus een aanspraak worden gemaakt op uw eigen risico, als u dit nog niet heeft verbruikt.