Klachtengericht onderzoek

Een klachtengericht onderzoek wordt ingezet om de aard van de klachten, de oorzaken en de mogelijke invloed van de werkzaamheden hierop in kaart te brengen. Bovendien wordt onderzocht in hoeverre betrokkene inzicht heeft in de oorzaak van de klachten en de rol die het eigen gedrag hierin speelt. Als alle aspecten in beeld zijn gebracht wordt een plan van aanpak opgesteld. De uitvoering van het plan moet leiden tot stimuleren van het herstel en een duurzame re-integratie.

U kunt hier de tekst als PDF downloaden: Klachtengericht onderzoek

Doel

Het doel van een klachtengericht onderzoek is het in kaart brengen van de aard van de klachten, de oorzaken en de mogelijke invloed van de werkzaamheden hierop. Bovendien wordt onderzocht in hoeverre betrokkene inzicht heeft in de oorzaak van de klachten en de rol die het eigen gedrag hierin speelt. Als alle aspecten in beeld zijn gebracht wordt een plan van aanpak opgesteld. De uitvoering van het plan moet leiden tot stimuleren van het herstel en een duurzame re-integratie.

Klachtengericht onderzoek en plan van aanpak in de praktijk

• Probleemanalyse
Door middel van een gesprek en een uitgebreid lichamelijk onderzoek krijgt de deskundige van Impuls een beeld van het probleem. Daarnaast vindt, indien nodig, overleg plaats met de werkgever, huisarts, bedrijfsarts en andere betrokkenen om de kern van het probleem verder in kaart te brengen.

• Opstellen van een plan van aanpak
Naar aanleiding van de probleemanalyse wordt een plan van aanpak opgesteld. In dit plan wordt beschreven welke interventies kunnen leiden tot het beoogde resultaat.

• Rapportage
Een uitgebreid verslag van de intake en het plan van aanpak wordt, mede in verband met het medisch geheim, alleen aan de bedrijfsarts gericht. De werkgever/ leidinggevende van de cliënt ontvangt een beknopt verslag van het onderzoek en een plan van aanpak. De arts kan op basis van het uitgebreide verslag overleggen met de werkgever over de voorgestelde interventies. Uiteraard moet de werkgever toestemming geven voordat het plan van aanpak uitgevoerd kan gaan worden.

• Interventies door Impuls
Interventies die deel kunnen uitmaken van het plan van aanpak zijn:
– Werkplekonderzoek;
– Werkplekonderzoek met spierspanningmeting;
– Programma’s bij rugklachten;
– Programma’s bij RSI-, nek/schouder/ armklachten;
– Programma’s bij knieklachten;
– Reconditionering;
– Begeleiding stoelenkeuze;
– Begeleiding keuze ergonomisch materiaal;
De genoemde interventies zijn door Impuls te leveren.

• Overige interventies
Soms is het probleem niet op te lossen met behulp van de begeleidingstrajecten van Impuls. Nadere diagnostiek kan nodig zijn of specifieke behandeling. Impuls adviseert dan over de aard van deze vervolgtrajecten.

Vervolg

Impuls zal met de bedrijfsarts en/of werkgever overleggen of met het plan van aanpak gestart kan worden. Zodra er toestemming gegeven is, zal Impuls het vervolgtraject gaan inzetten.