Interventies organisaties

Beleid fysieke belasting

Impuls kan bij het vormen van een logisch, consistent en praktisch beleid fysieke belasting een belangrijke adviserende rol spelen. De fysiotherapeuten/ bewegingswetenschappers van Impuls worden geregeld ingezet om samen met de organisatie een structuur te ontwikkelen voor een preventief beleid ten aanzien van fysieke aspecten in het werk. ‘Losse’ interventies worden met elkaar verbonden tot een meetbaar en geborgd geheel. Onze veelzijdige kennis en ervaring met betrekking tot praktische methoden die ingezet kunnen worden, maken een effectieve uitwerking mogelijk. De resultaten van een goed beleid vertalen zich in tevreden medewerkers en een laag verzuim. Impuls is zeer gemotiveerd om hierin mee te werken met uw organisatie omdat preventie van fysieke klachten het streven van onze organisatie is.

Voorlichting beeldschermwerk

Beeldschermwerkzaamheden worden als belangrijke oorzaak gezien van klachten aan de armen, nek en schouders. De module ‘voorlichting beeldschermwerk’ is erop gericht te voorkomen dat beeldschermwerkers lichamelijke klachten krijgen door hun werkzaamheden. In de eerste plaats leren we de gebruikers welke factoren een rol spelen bij het ontstaan van de klachten. Hierin wordt spierspanningsapparatuur gebruikt om de deelnemers inzicht te geven in de gevolgen van hun houding voor de belasting in het lichaam. Gedragsaanpassing kan noodzakelijk zijn. Ook zal aandacht aan de inrichting van de werkplek geschonken worden.

Rug- nek- en schouderscholing

In deze scholing wordt uitleg gegeven over het ontstaan van fysieke klachten in relatie. Hierbij wordt vooral aandacht besteed aan de mogelijkheden die medewerkers hebben om door een gezond bewegingsgedrag fysieke problemen te voorkomen. Hierin wordt spierspanningsapparatuur gebruikt om de deelnemers inzicht te geven in de gevolgen van hun houding voor de belasting in het lichaam. Ook wordt zoveel mogelijk instructie op de werkplek gegeven en wordt de inrichting van de werkplek aan de orde gesteld.

Tillen en verplaatsen in de gezondheidszorg

In deze bijeenkomsten combineren we theoretische informatie over de opbouw van de rug en de ergonomische principes van tillen en verplaatsen met het oefenen van praktijksituaties.
Er wordt geoefend om de fysieke mogelijkheden van de patiënten optimaal te benutten. Aspecten uit de haptonomie liggen hieraan ten grondslag. We oefenen met de cursisten diverse situaties die op het eigen werkveld gericht zijn.